CV

Födelsedatum och -ort

1961-10-13, Stockholm

Adress

Vivstavarvsvägen 169, SE-122 43 Enskede

Utbildning

Civ. ing. elektroteknik 1985
Tekn. dr. optik 1990
båda vid KTH, Stockholm

Professionell karriär

Övningsassistent, Fysikinstitutionen, KTH, 1986-1990
Forskare vid Institutet för optisk forskning (IOF), Stockholm, 1990 – 1995, med ansvar för en forskargrupp som studerade halvledaroptik.
1995-98 Forskningsdirektör på IOF, med ansvar för forskargrupper som verkade inom områdena ytkarakterisering, optisk informationsbehandling, visuell perception och halvledaroptik.
Under våren 1998, tillförordnad professor vid Institutionen för fysik II (Optik) vid KTH.
1998-99 Lektor vid Institutionen för fysik – optik, KTH, med ansvar för forskargrupp som studerade tidsupplöst halvledarspektroskopi.
1999-2000 Projektledare, Opto Technology, Ericsson Generic Technologies, med ansvar för projekt inom optiska byggsätt och optisk förbindningsteknik.
2000-2002 Senior forskare hos Proximion Fiber Optics, arbetande med modellering av fibergitterbaserade komponenter.
2002-2003 Chef för Optics R&D hos Proximion Fiber Optics, med ansvar för en grupp som arbetade med design och produktionsutveckling av fibergitterbaserade komponenter.
2003-2005 Teknikansvarig hos CernoluX AB,  med ansvar för företagets tekniska utvecklingsstrategi. Arbetade också aktivt med detaljerade designfrågeställningar, simulering och modellering. Delägare. CernoluX AB utvecklade komponenter för fiberoptisk kommunikation.
2005-2006 Projektledare hos Micronic Laser Systems AB, med ansvar för stort utvecklingsprojekt för en ny laserritmaskin.
2007-2008 Direktör inom programledningen vid Micronic Laser Systems AB, med ansvar för att uppnå företagsövergripande mål vid utvecklingen av nya laserritmaskiner. Detta inkluderade att uppnå den tekniska specifikationen, liksom kriteria för industrialisering, produktifiering, servicebarhet, utbildning och installation.
2009-2011 Projektledare vid Micronic Mydata AB, med ansvar för stort utvecklingsprojekt inom optik och laserteknologi för en ny laserritmaskin. Senior ingenjör inom laserteknologi.
2011- Produktspecialist hos COMSOL AB.

Övrigt

97-12-04: Docent vid Fysikinstitutionen, KTH

Patent

3, se publikationslistan för detaljer.

Publikationer

Se pulblikationslista.

Vetenskapliga sällskap

Svenska optiksällskapet, SOS
European Optical Society, EOS
Optical Society of America, OSA
IEEE